Steeds meer arbeidsdeskundigen hechten een groot belang aan daglicht op de werkvloer, want lang niet alle werkplaatsen hebben voldoende licht. Stijgende ziekteverzuimcijfers tonen aan dat een gezond werkklimaat van optimaal belang is. Dit erkent ook FNV Bondgenoten. Zij vindt dat iedereen recht heeft op voldoende daglicht tijdens de werkuren. De ARBO wet stelt dat daglicht van groot belang isen vermeldt een daglichtnorm waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen. 

Hoe belangrijk daglicht is, blijkt uit een onderzoek dat een aantal achtereenvolgende jaren gehouden werd onder werknemers. De ene onderzoeksgroep bestond uit werknemers die werkten op een werkplek met daglicht (daglichtgroep). De andere groep werknemers werkten op een werkplek zonder daglicht of daglichtlampen (kunstlichtgroep). Gemeten werd de stemming, stress, het omgaan met stress en de slaapkwaliteit in januari en in mei. Uit het onderzoek kwamen duidelijke verschillen. Bij de meting in mei scoorde de daglichtgroep een betere stemming en gaf aan minder stress te hebben dan in de winter, terwijl bij de kunstlichtgroep geen verbetering te zien was van de winter- naar de zomermeting. Meer specifieke informatie over werkplekverlichting volgens norm NEN-EN 12464-1:2011 kunt u hier lezen: https://www.daglichtlampenvergelijken.nl/werkplekverlichting en meer informatie over thuiswerken: thuiswerken

 

Gallery/atelier

Volspectrum daglichtlampen kunnen in uw gallery of atelier gebruikt worden door hun veelzijdige toepassingen. Het natuurlijk daglicht wordt tot 96 tot 98% benaderd. Het volledig kleurenspectrum wat hierdoor ontstaat geeft de echte kleuren weer, lijnen zijn duidelijker zichtbaar en er is minder schaduwvorming. Rood = rood, groen= groen. U ziet alle kleuren alsof u buiten staat.

 

Kantoor

Werken met een computer vereist de nodige inspanning. Goede verlichting is hierbij heel erg belangrijk. Volspectrum daglichtlampen verlichtten de oogtaak van uw ogen. Het is meer dan een vervanging van daglicht via het raam. Het is gezonder, omdat de buis wel het heilzame UV licht doorlaat waardoor vitamine D en calcium worden aangemaakt. Vensterglas houdt dit tegen. Een band om uw hoofd, brandende ogen, heel erg moe aan het einde van de dag? Dit is voorbij met volspectrum daglichtlampen. Meer specifieke informatie over werkplekverlichting volgens norm NEN-EN 12464-1:2011 kunt u hier lezen: https://www.daglichtlampenvergelijken.nl/werkplekverlichting

 

Gezondheidszorg/ behandelruimtes

Tandartsen- Fysiotherapeuten –Masseurs- Therapeuten: omdat volspectrum daglichtlampen een gunstige werking hebben op stofwisseling, zuurstoftoevoer, hormonen, klieren, hersencellen en stemming, levert het een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mens en dier. Volspectrum daglichtlampen worden gebruikt tegen depressies en somatische ziekten en hebben een positief effect op de aanmaak van witte bloedlichaampjes, de circulatie van het lymfsysteem en de vruchtbaarheid. Het gebruik van volspectrum daglichtlampen verlicht het werk van de therapeut aanzienlijk. Door de perfecte weergave van kleur maakt het de controle van het lichaam van de client eenvoudiger.

 

Winkels

Volspectrum daglichtlampen voorkomen dat uw klant naar buiten moet lopen om de juiste kleur van uw product te bepalen, want uw product wordt binnen in de juiste kleur getoond. Bovendien hebben uw werknemers door het gebruik van volspectrum daglichtlampen een gezonde werkomgeving en dat is weer goed voor uw ziekteverzuimcijfer.

 

Fotografen

Fotografen werken eigenlijk niet meer zonder de juiste daglichtlampen. Digitale foto’s bereiken een hoge kwaliteit als ze gemaakt zijn onder de belichting van volspectrum daglichtlampen en de aanpassingen op de computer worden eenvoudiger als uw werklicht van de juiste daglichtkleur is.

 

Garages en produktiehallen

Een groot voordeel van volspectrum daglichtlampen is dat door het glas dat UVA en UVB doorlaat, het lichaam in staat is vitamine D en calcium aan te maken. Dit hebben we nodig voor een goede gezondheid. Volspectrum daglichtlampen als werkverlichting geeft dezelfde voordelen als natuurlijk daglicht.  Zo zorgt u voor een gezonde werkomgeving, waardoor mensen prettiger werken met minder stress. Meer specifieke informatie over werkplekverlichting volgens norm NEN-EN 12464-1:2011 kunt u hier lezen: https://www.daglichtlampenvergelijken.nl/werkplekverlichting 

 

Drukkerijen en reklamestudios

Volspectrum daglichtlampen worden in reclame studio’s en drukkerijen al jaren gebruikt. Een perfecte kleurbeoordeling is hier immers van belang. Iedere kleurafwijking wordt met volspectrum daglichtlampen getoond en u kunt direct zien of de kleuren aan hun eisen voldoen. 

 

Scholen

Volspectrum daglicht op scholen is van belang voor de gezondheid van het kind. Het geeft energie en zorgt ervoor dat het lichaam vitamine D en calcium aanmaakt. Voor kinderen die toch vele uren binnen op school zitten, is dit van wezenlijk belang! Kinderen ervaren werken onder volspectrum daglichtlampen als bijzonder prettig.