Arbeidsdeskundigen hechten een groot belang aan daglicht op de werkvloer, want lang niet alle werkplaatsen zijn voorzien van voldoende licht. Stijgende ziekteverzuimcijfers tonen aan, dat een gezond werkklimaat van optimaal belang is. Zo stelt FNV Bondgenoten dat iedereen recht heeft op voldoende daglicht tijdens de werkuren. Ook de ARBO wet stelt dat daglicht van groot belang is en vermeldt een daglichtnorm waaraan arbeidsplaatsen moeten voldoen. 

Uit een onderzoek dat een aantal achtereenvolgende jaren gehouden werd onder werknemers, blijkt ook dat voldoende daglicht ontzettend belangrijk is. Voor het onderzoek werkte de ene onderzoeksgroep op een werkplek met daglicht (daglichtgroep) en de andere groep op een werkplek zonder daglicht of daglichtlampen (kunstlichtgroep). Gemeten werd de stemming, stress, het omgaan met stress en de slaapkwaliteit van de werknemers in januari en mei. Bij de meting in mei scoorde de daglichtgroep een betere stemming en gaf aan minder stress te hebben dan in de winter, terwijl bij de kunstlichtgroep geen verandering geconstateerd werd. Meer specifieke informatie over werkplekverlichting volgens norm NEN-EN 12464-1:2011, kunt u hier lezen: https://www.daglichtlampenvergelijken.nl/werkplekverlichting en meer informatie over het thuiswerken kunt u hier vinden: thuiswerken

 

Gallery/ atelier

Volspectrum daglichtlampen kunnen uitstekend in uw gallery of atelier gebruikt worden, door hun veelzijdige toepassingen. Het echte natuurlijke daglicht wordt 96 tot 98% benaderd. Hierdoor zijn de echte kleuren en lijnen duidelijk zichtbaar en heeft u geen schaduwvorming meer. Rood is rood en groen is groen. U hoeft dus niet meer naar buiten te lopen om de echte kleuren goed te kunnen zien.

 

Kantoor

Werken met een computer vereist de nodige inspanning en juiste verlichting is daarom erg belangrijk. Volspectrum daglichtlampen verlichten de oogtaak van uw ogen. Het is meer dan een vervanging van daglicht via het raam. Het is gezonder, omdat de buis het heilzame UV licht doorlaat, waardoor vitamine D en calcium worden aangemaakt. Vensterglas houdt dit tegen. Een band om uw hoofd, brandende ogen en vermoeidheid aan het einde van de dag zijn voorbij door volspectrum daglichtlampen. Meer specifieke informatie over werkplekverlichting volgens norm NEN-EN 12464-1:2011 kunt u hier lezen: https://www.daglichtlampenvergelijken.nl/werkplekverlichting

 

Gezondheidszorg/ behandelruimtes

Tandartsen, fysiotherapeuten, masseurs en therapeuten werken ook graag met volspectrum daglichtlampen, omdat de lampen een gunstige werking hebben op de stofwisseling, zuurstoftoevoer, hormonen, klieren, hersencellen en stemming. Het levert dus een belangrijke bijdrage aan de gezondheid. Volspectrum daglichtlampen worden gebruikt tegen depressies en somatische ziekten en hebben een positief effect op de aanmaak van witte bloedlichaampjes, de circulatie van het lymfsysteem en de vruchtbaarheid. Het gebruik van volspectrum daglichtlampen verlicht het werk van de therapeut aanzienlijk en door de perfecte weergave van kleur, maakt het de controle van het lichaam van de cliënt eenvoudiger.

 

Winkels

Volspectrum daglichtlampen voorkomen dat u of uw klant naar buiten moet lopen om de juiste kleur van het product te bepalen. Door de lampen is de juiste kleur van het product ook binnen zichbaar. Bovendien werken uw werknemers door het gebruik van volspectrum daglichtlampen in een gezonde werkomgeving en dat is weer gunstig voor het ziekteverzuimcijfer.

 

Fotografen

Fotografen werken eigenlijk niet meer zonder de juiste daglichtlampen. Digitale foto’s bereiken een hoge kwaliteit, wanneer ze gemaakt zijn onder de belichting van volspectrum daglichtlampen en de aanpassingen op de computer worden eenvoudiger als uw werklicht de juiste daglichtkleur heeft.

 

Garages en productiehallen

Een groot voordeel van volspectrum daglichtlampen, is dat het glas UVA en UVB doorlaat. Hierdoor is het lichaam in staat om vitamine D en calcium aan te maken. Dit hebben we nodig voor een goede gezondheid. Volspectrum daglichtlampen als werkverlichting, heeft dezelfde voordelen als natuurlijk daglicht.  Zo zorgt u voor een gezonde werkomgeving, waar mensen prettiger werken en minder stress ervaren. Meer specifieke informatie over werkplekverlichting volgens norm NEN-EN 12464-1:2011 kunt u hier lezen: https://www.daglichtlampenvergelijken.nl/werkplekverlichting 

 

Drukkerijen en reclamestudios

Volspectrum daglichtlampen worden al jaren in reclame studio’s en drukkerijen gebruikt. Een perfecte kleurbeoordeling is hier immers van belang. Iedere kleurafwijking wordt met volspectrum daglichtlampen getoond en u kunt direct zien of de kleuren aan hun eisen voldoen. 

 

Scholen

Volspectrum daglicht is ook op scholen van belang voor de gezondheid van het kind. Het geeft energie en zorgt ervoor dat het lichaam vitamine D en calcium aanmaakt. Voor kinderen die toch vele uren binnen op school zitten, is dit van wezenlijk belang! Kinderen ervaren werken onder volspectrum daglichtlampen als bijzonder prettig.